Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego

image

Zakres działalności Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego:

̶6 popieranie wszelkich działań mających na celu promocję Zagłębia Dąbrowskiego
̶6 popieranie i wspomaganie inicjatyw społecznych w zakresie gospodarki, ochrony środowiska, kultury, sportu i turystyki
̶6 wspieranie rozwoju infrastruktury
̶6 rozwój świadomości obywatelskiej
̶6 kultywowanie tradycji historycznych i kulturowych Zagłębia Dąbrowskiego
̶6 wyrażanie opinii w sprawach dotyczących Zagłębia Dąbrowskiego
̶6 wspieranie aktywności społecznej mieszkańców
̶6 wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi
̶6 integracja społeczności z poszczególnych rejonów Zagłębia Dąbrowskiego

Historia powstania

Myśl powołania stowarzyszenia regionalnego w Zagłębiu Dąbrowskim narodziła się wśród lokalnej społeczności internetowej, a pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był Dariusz Jurek - obecny prezes stowarzyszenia. Pomysł znalazł duży oddźwięk i został natychmiast poparty przez inne osoby.

W wyniku tego, w dniu 11 listopada 2007 roku grupa internautów i miłośników Zagłębia Dąbrowskiego spotkała się w Czeladzi na zebraniu założycielskim stowarzyszenia Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego. Ze względów formalnych i organizacyjnych powołano miejskie stowarzyszenia zwykłe w Czeladzi, Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu. Nieco później również w Będzinie.

Po ponad pół roku działalności, zgodnie z wolą większości członków zwykłych stowarzyszeń miejskich, postanowiono na bazie będzińskiej organizacji powołać stowarzyszenie regionalne i uzyskać jego wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym, co nastąpiło w dniu 25 sierpnia 2008 roku.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook