Fundacja Braci Golec

Fundacja Braci Golec działa od 2003 roku. Jest organizacją pożytku publicznego o charakterze non profit. Celem Fundacji jest tworzenie możliwości indywidualnego rozwoju dla dzieci muzycznie uzdolnionych oraz kultywowanie i upowszechnianie rodzimej kultury, poprzez naukę gry na instrumentach ludowych regionu Karpat.

Obszarem działalności Fundacji jest region Żywiecczyzny, przede wszystkim gmina Milówka i jej okolice. Od 2010 roku w ramach działalności kolejnego Ogniska Twórczości Artystycznej fundacja współpracuje z Gminą Łodygowice.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook