Fundacja ARTeria

image

Realizuje m.in. działania związane ze wsparciem sektora pozarządowego i instytucji kultury, rozwojem samorządności i świadomości obywatelskiej, upowszechnianiem praw człowieka oraz wspomaganiem rozwoju demokracji.

 

Fundacja ARTeria jako jedyna polska organizacja pozarządowa jest członkiem Culture Action Europe – międzynarodowej sieci, która od 1992 roku pełni funkcję swoistego adwokata reprezentującego sektor kultury na poziomie europejskim, aktywnie włączając się we współtworzenie polityki kulturalnej Unii Europejskiej. Fundacja jest także, wraz z dwunastoma partnerami z jedenastu krajów Unii Europejskiej, członkiem założycielem European Cultural Learning Network, której podstawowym celem jest stworzenie pierwszej europejskiej bazy wiedzy z zakresu edukacji zawodowej w dziedzinie przemysłów kultury oraz przemysłów kreatywnych w UE.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook