Fundacja dla Śląska

Fundacja dla Śląska powstała 24 lipca 2001 r. z woli 14 osób zainteresowanych problemami rozwoju i promocji Śląska. 27 stycznia 2005 r. fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Realizuje zadania publiczne powierzane przez samorząd województwa śląskiego oraz samorządy lokalne. Ważniejsze projekty realizowane przez Fundację dla Śląska:

Znaki Czasu
Program Operacyjny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Znaki Czasu jest realizowany przez Fundację dla Śląska od 2005 roku. Dzięki staraniom organizacji powstała Śląska Kolekcja Sztuki Współczesnej. Fundacja zabiega obecnie o utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesności, w którym kolekcja mogłaby mieć swoje stałe miejsce. Do tej pory prace prezentowane były m.in. w Katowicach, Bytomiu, Białymstoku, Dusseldorfie i Pradze. Fundacja prowadzi działania promujące sztukę współczesną.

Arterie
Festiwal Młodej Sztuki Aterie to przegląd twórczości studentów i absolwentów wszystkich wydziałów artystycznych wyższych uczelni artystycznych województwa śląskiego: Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademii Muzycznej w Katowicach, Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Wydziału Radia i Telewizji, Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytutu Plastyki i Instytutu Muzyki Akademii im J. Długosza w Częstochowie. Co roku w ramach festiwalu odbywają się wystawy, koncerty, przeglądy etiud filmowych, performance. Od 2006 r. w festiwalu uczestniczą także młodzi twórcy z za granicy (Niemcy, Białoruś, Wielka Brytania, Austria).

Z głębi
Cykl wystaw prezentujących śląskich twórców nieprofesjonalnych (wystawy m.in. w Katowicach, Warszawie, Monachium, Norymberdze).

Straszki śląskie
Fundacja dla Śląska co roku organizuje na terenie WPKiW widowisko plenerowe przywołujące postacie ze śląskich podań i legend takich jak: Skarbnik, Utopek, Bebok, Połednica, Meluzyna.

Opieka nad Śląską Galerią Rzeźby w WPKiW
Obiekty zostały skatalogowane i opisane. Wiele z nich wymaga konserwacji.

Czuję się bezpiecznie
Program nauki bezpiecznych zachowań dla dzieci i młodzieży, realizowany przy udziale Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Katowicach, WOPR, GOPR i przy wykorzystaniu maskotki śląskiej policji, czyli Sznupka.

Zanim czas zetrze ślad
Cykl spotkań w obiektach poprzemysłowych, które godne są uratowania i rewitalizacji.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook