Fundacja Pozytywnych Zmian

image

Biuro:
ul. Krasińskiego 5a/9
Bielsko-Biała

 

Fundacja Pozytywnych Zmian powstała, by zmieniać, ingerować, kreować, dyskutować i proponować. Powstała, by przyglądać się konkretnym wycinkom otaczającej nas rzeczywistości i ukazywać obecną sytuację – niekoniecznie naszym zdaniem dobrą. Chcemy używać wszystkich możliwych środków, by pozytywne zmiany wprowadzać w życie, wspierać te już zainicjowane i utrwalać zrealizowane.

 

Głównym celem Fundacji jest inicjowanie i wprowadzanie pozytywnych zmian na poziomie świadomości społecznej oraz zmian kulturowych i prawnych w wybranych obszarach życia ludzkiego, wraz z ochroną jego środowiska naturalnego i praw zwierząt.

 

Podejmujemy tematy związane z szeroko rozumianą kulturą, która chociaż kształtowała się na przestrzeni wieków, to dziś potrzebuje w wielu aspektach przewartościowania. Chodzi tutaj m.in. o spojrzenie z poczuciem wspólnoty i empatii na różne istoty oraz na niedostrzeganych dotychczas ludzi.

 

Nie podoba nam się wiele wytworów kultury i cywilizacji, a także struktur społecznych. Interesują nas takie tematy, jak miejsce i prawa kobiet, miejsce osób dyskryminowanych, mniejszości etnicznych czy narodowych, miejsce zwierząt, niszczenie natury, wymiana piękna i dobra na pieniądze. I wiele innych, ważnych, które naszym zdaniem przeplatają się, łączą ze sobą, a także mają wspólne źródła.

 

Staramy się być głosem tych, którzy go nie mają – w sposób dosłowny, jak zwierzęta czy przyroda, albo też są go pozbawione w sposób symboliczny, jak np. osoby z grup dyskryminowanych, mniejszości lub takie, które nie są poważnie traktowane przez urzędy, instytucje lub zwykłych obywateli.

 

Chcemy również działać na rzecz rozwijania i umacniania postaw nastawionych na aktywne rozwiązywanie problemów społecznych, budując i wzmacniając struktury społeczeństwa obywatelskiego.

 

Jesteśmy osobami wrażliwymi, a jednocześnie silnymi i nie chcemy przechodzić obok tego, co w naszej kulturze wydaje się nam nie do przyjęcia, krzywdzące dla konkretnych osób, istot czy środowiska naturalnego.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy, wymiany poglądów, przemyślanych działań, wspólnego pomagania i tworzenia nowej płaszczyzny porozumienia, opartej na tolerancji, chęci pomocy i szacunku do innych ludzi, istot, zjawisk, z całą ich różnorodnością i innością.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook