Fundacja Teatralna

image

Fundacja realizuje wiele projektów edukacyjno-artystycznych dla odbiorców tzw. grup defaworyzowanych, wykluczonych, skupionych przy świetlicach środowiskowych, ochronkach, odbiorców o utrudnionym dostępie do kultury. Celami fundacji są:

 • promowanie sztuki teatralnej jako innowacyjnej metody edukacji i profilaktyki pozytywnej
 • wspieranie inicjatyw teatralnych
 • propagowanie idei teatru wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych
 • gromadzenie środków finansowych na działanie fundacji
 • wspieranie finansowe uzdolnionej artystycznie młodzieży
 • promocja polskiej kultury poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej
 • organizacja imprez artystycznych: konkursów, spektakli, festiwali, przeglądów i warsztatów
 • propagowanie aktywności kulturalnej
 • rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
 • reintegracja osób skazanych
 • działalność na rzecz organizacji, których celem statutowym jest działalność oświatowa, kulturalna


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook