Grupa Artystyczna Konar

Grupa Artystyczna Konar wywodzi się z założonego w 1976 roku amatorskiego klubu plastycznego działającego przy Zakładowym Domu Kultury Kopalni Węgla Kamiennego „Rydułtowy”.

Grupę założyło dziewięciu górników hobbystów - amatorów sztuki, pierwszy skład grupy nie był dziełem przypadku, górnicy którzy rozpoczęli działalność twórczą w klubie utrzymywali wcześniej ze sobą kontakty. Wszyscy uczęszczali do Państwowego Ogniska Plastycznego, a ich mentorem był Ludwik Konarzewski senior, stąd też nazwa grupy Konar.

Ówczesne warunki sprzyjały utworzeniu przy ZDK KWK Rydułtowy pracowni plastycznej. W trakcie długoletniej działalności Konaru zmieniali się członkowie i liczebność grupy.

Od 1991 roku prezesem grupy jest jej długoletni członek Piotr Lipina. W 2007 r. grupa została zarejestrowana jako stowarzyszenie pod nazwą Grupa Artystyczna Konar (GAK). Zmieniła się specyfika jej działalności, która otwarta jest na wszelkie dziedziny sztuki, a więc malarstwo, rysunek, grafikę, fotografię, rzeźbę, poezję i prozę oraz sztuki teatralne czy muzyczne.

Twórczość konarowców cechuje nie tylko działalność amatorska, bowiem starają się podnosić swoje możliwości twórcze czy to poprzez indywidualne konsultacje czy przez studia na wydziałach artystycznych na pewno łączy ich jedno - kochają sztukę.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook