Forum Inicjatyw Kulturalnych

Zakres działalności Forum Inicjatyw Kulturalnych:

  • inicjowanie, organizowanie oraz promocja przedsięwzięć kulturalnych na rzecz społeczeństwa oraz tworzenie warunków do rozwoju twórczości artystycznej
  • działania na rzecz zwiększenia uczestnictwa w kulturze
  • edukacja kulturalna i kształcenie kadr kultury, poprawa efektywności zarządzania i funkcjonowania podmiotów działających w sektorze kultury
  • ochrona, promowanie i zachowanie dziedzictwa kulturowego
  • promocja kultury śląskiej oraz promocja walorów kulturowych Śląska
  • działania wspierające integrację Unii Europejskiej i innych państw europejskich oraz dialog międzykulturowy


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook