Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK

image

Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK prowadzi działalność w zakresie promocji sztuki, upowszechniania kultury, edukacji kulturalnej, animacji kulturalnej i społecznej, rozwijania społeczeństwa obywatelskiego, promocji wolontariatu, pracy z młodzieżą, edukacji dorosłych, rozwoju kapitału ludzkiego, walki z dyskryminacją.

Najważniejsze imprezy:

  • FRU Festiwal / Festiwal Raciborskiej Ulicy – prezentacja najciekawszych zjawisk sztuk ulicy
  • Raciborski Festiwal Sztuki Ciało.Duch.Miasto - międzynarodowe spotkanie sztuki site-specific w Raciborzu
  • Ciało.RUCH.Miasto - rewitalizacja przestrzeni poprzez taniec (długofalowy projekt)
  • Miasta przypominanie (długofalowy projekt, w tym działania Miasto, którego już nie ma, Miasto zabaw, Parku przypominanie)
  • The Task is to Ask (cykl paneli dyskusyjnych o współczesnej kulturze, sztuce i mieście)


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook