Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy i Współistnienia Kultur „Sałasz”

image

W skład założonego z inicjatywy Bogusława Słupczyńskiego w 2002 roku  Stowarzyszenia „Sałasz”, wchodzą aktorzy Teatru CST, miejscowi działacze kultury, etnolodzy, artyści –  malarze, nauczyciele i inni. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Cieszyn.

 

Jak ujmuje to statut Stowarzyszenia: „Sałasz” jest „organizacją twórczą, zrzeszającą osoby, którym przyświeca idea ocalenia dziedzictwa kulturowego różnych grup narodowych współistniejących ze sobą w danym regionie Polski poprzez Sztukę, przez: organizację spotkań twórców różnych narodów, wspieranie inicjatyw z zakresu teatru, muzyki, plastyki i literatury wywodzących się z różnych tradycji i kultur, inicjowanie i propagowanie badań i poszukiwań z zakresu antropologii kultury, w tym etnologii i etnografii, realizację przedsięwzięć artystycznych – festiwali, spotkań, warsztatów o charakterze wielonarodowym i wielokulturowym, edukację dzieci i młodzieży dotyczącą współistnienia i współtworzenia różnych narodów w kulturze i sztuce”. 

 

Do tej pory Stowarzyszeniu udało się, dzięki Fundacji Kultury, Stefana Batorego i Wspomagania Wsi, zrealizować kilka znaczących projektów związanych terytorialnie z pograniczem Beskidu Niskiego i Bieszczad (wsie pogranicza kultur – Poraż, Niebieszczany, Mokre, Morochów, oraz wsie – Michniowiec, Bystre). Są to następujące przedsięwzięcia: „Dzieci Sąsiadów” (2002), „Matarga” (2003), „Ścieżka Nadziei” (2004), „Szkoła Dziedzictwa Kulturowego Pogranicza” oraz stworzenie Ośrodka Teatru Kultur (2005, 2006), organizacja Festiwalu Teatralnego Morochów/Mopoxib (2005-2008), projekt „Mieszkać twórczo…” (2009).

 

Równocześnie Stowarzyszenie prowadzi działania związane ze swoją siedzibą – z Cieszynem. Tu zostały zrealizowane m.in. następujące projekty: „Trzy dni natury Teatru”, spotkanie pod nazwą „Rosja – bliska czy daleka?”, kilkufazowy projekt „Moja obecność” oraz „Tworzę, więc jestem”.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook