Stowarzyszenie Międzykulturowe Maloka

image

Stowarzyszenie Międzykulturowe Maloka zostało utworzone w 2011 roku w Żorach. Wśród swoich celów stawia sobie m.in. umacnianie rozwoju społecznego, nawiązanie dialogu międzykulturowego, propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, aktywizację społeczności lokalnej oraz prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej z zakresu edukacji globalnej i rozwojowej.  W zakres działań stowarzyszenia wchodzi organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów, wystaw oraz projektów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a także publikowanie materiałów dydaktycznych, ukierunkowanych na rozwój kompetencji kulturowych. Organizacja działa bardzo sprawnie: od początku swego istnienia (od połowy 2010 roku, jako nieformalna Grupa Inicjatywna) podjęto wiele inicjatyw aktywizujących osoby chcące rozwijać swoje zainteresowania dotyczące poszerzania wiedzy z zakresu odmienności kulturowej.

 

Od stycznia 2011 roku systematycznie (raz w miesiącu z przerwą na wakacje) odbywają się spotkania członków stowarzyszenia oraz sympatyków tzw. spotkania malokowe, w których każdorazowo uczestniczy obecnie około 50–60 osób.  Spotkania cieszą się coraz większym zainteresowaniem, na co może mieć wpływ zróżnicowana tematyka, a także doświadczenie, jakie mają na swoim koncie prelegenci/ prowadzący spotkania (są to często ludzie ze świata nauki, prowadzący badania nad określonym zagadnieniem kultury). Idea przyświecająca spotkaniom to dzielenie się swoimi doświadczeniami związanymi z poznawaniem innych kultur. Prezenterzy (naukowcy, podróżnicy, pasjonaci) wykonują prezentacje bezpłatnie,  osoby które przychodzą, uczestniczą w spotkaniach za darmo.

 

Stowarzyszenie zwraca szczególną uwagę na promocję nauki czy też pasji poznawania świata wśród najmłodszych. Największym projektem jest Festiwal Podróży i Nauki Opinie, dofinansowany z budżetu Miasta Żory, który jest przede wszystkim stworzeniem płaszczyzny wymiany doświadczeń podróżniczych, naukowych i kulturowych, a także niezwykle interesującym wydarzeniem dla ciekawych świata. Podczas Festiwalu odbywa się wiele warsztatów dla  dzieci i młodzieży (np. malowanie kamieni metodą kropkową, warsztaty dotyczące sztuki Aborygenów,  tkanie z koralików na krosnach. Podczas ostatnich edycji Maloka gościła wielu zagranicznych gości, np. z Kolumbii (2012), Australii (2013) czy Indonezji (2014).

 

We współpracy z Instytutem Archeologii UJ organizuje Junior Maya Workshop czyli Majańskie Warsztaty dla dzieci w ramach Cracow Maya Conference.

 

Prowadzi projekty typowo lokalne np. ZaPARKuj na Kleszczówce (dotacja przyznana przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach programu „Seniorzy w akcji”) i międzynarodowe – patronat polski nad projektem „Wolontariat w Kolumbii projekt socjalny na kolumbijskiej sawannie (w Villavicencio i okolicach)”.

 

Projekty i akcje, w które włącza się Stowarzyszenie i które samo organizuje to zawsze przedsięwzięcia o zaangażowaniu społecznym. Chodzi o dotarcie do ludzi i nawiązanie z nimi dialogu, by w ten sposób budować nowy wymiar społeczności lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego.

 

W szeregach swoich członków Maloka posiada specjalistów z zakresu edukacji, antropologii, afrykanistyki, archeologii, pedagogiki, psychologii, a także miłośników podróży. Stowarzyszenie współpracuje z wykwalifikowanymi ludźmi, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje (udział w innych projektach, szkolenia i warsztaty, studia i kursy). W ten sposób po 4 latach pracy przy różnych projektach wytworzyła się grupa projektowa tzw. Maloka Team, która pomaga w realizacji przedsięwzięć.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook