Stowarzyszenie Miłośników 600-letniego Bierunia

Stowarzyszenie Miłośników 600-letniego Bierunia powstało z inspiracji Jana Wieczorka oraz grupy osób w dniu 27 września 1999 roku. Stowarzyszenie jest kontynuatorem Społecznego Komitetu Obchodów 600-lecia dzielnicy Tychy-Bieruń Stary, które zostało powołane w 1987 roku.

Celem Stowarzyszenia jest:
̶6 podnoszenie walorów historycznych, estetycznych, rekreacyjnych i funkcjonalnych miasta Bierunia
̶6 inicjowanie, propagowanie i wdrażanie przedsięwzięć mających na celu wspieranie działań zmierzających do poprawy życia społecznego i kulturalnego
̶6 podejmowanie działań, których celem jest poprawa poziomu życia mieszkańców
̶6 promowanie i rozwój tradycji kulturalnych Bierunia i okolic
̶6 podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
̶6 realizacja zadań w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook