Stowarzyszenie Inicjatywa

Stowarzyszenie Inicjatywa jest organizacją pozarządową aktywnie kształtującą życie kulturalne województwa śląskiego. Podejmowane przez nie działania służą upowszechnianiu wielu dziedzin kultury. Od momentu powstania organizuje wydarzenia filmowe, muzyczne, teatralne i plastyczne. Wśród najważniejszych zadań jest coroczna organizacja Festiwalu Filmów Kultowych, który jest jedną z największych imprez filmowych na Śląsku.

Inicjatywa podejmuje się również zadań edukacyjnych poprzez prowadzone przez członków stowarzyszenia szkolenia. W ten sposób dąży do upowszechnienia idei przedsiębiorczości oraz zwiększenia aktywności menadżerów kultury.

W prowadzeniu swojej działalności stowarzyszenie współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami biznesowymi oraz innymi przedstawicielami trzeciego sektora. Inicjatywa jest laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów za projekt Yes for Europe w 2002 roku.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook