Stowarzyszenie Ognisk Edukacyjno-Artystycznych Amadeusz

Stowarzyszenie zajmuje się organizacją edukacji muzycznej na terenie województwa śląskiego - ogniska muzyczne, zajęcia muzyczne w przedszkolach oraz organizacją popisów, koncertów, festiwali i konkursów muzycznych.

Stowarzyszenie jako organizacja skupia w swoich strukturach ogniska muzyczne, które zajmują się edukacją dzieci i młodzieży w zakresie:
̶6 śpiewu
̶6 umuzykalnienia
̶6 nauki gry na instrumentach muzycznych
̶6 zajęć rytmicznych w przedszkolach


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook