Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne

image

Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne założyli historycy, archeolodzy, historycy sztuki, etnografowie oraz miłośnicy historii i tradycji Bielska-Białej i szeroko rozumianego regionu bielskiego. Po co? Żeby upowszechniać i rozwijać wiedzę dotyczącą lokalnej historii oraz dziedzictwa kulturowego regionu. Żeby nie zanikła tożsamość historyczna Bielska-Białej.

 

Celem stowarzyszenia jest upowszechnianie i rozwijanie wiedzy dotyczącej historii oraz dziedzictwa kulturowego miasta Bielsko-Biała, a także szeroko pojętego regionu bielskiego. Stowarzyszenie zamierza realizować swoje cele poprzez inspirowanie i prowadzenie badań naukowych oraz gromadzenie dokumentacji naukowej, a także będzie sporządzało ekspertyzy naukowe na potrzeby różnych instytucji oraz osób prawnych i fizycznych oraz prowadzać działalność samokształceniową w zakresie historii i dziedzictwa kulturowego.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook