Śląskie Towarzystwo Buddyjskie

image

Śląskie Towarzystwo Buddyjskie jest stowarzyszeniem, nie związkiem wyznaniowym.

 

Towarzystwo jest otwarte dla tych wszystkich, którzy znajdują w buddyzmie lub inspirowanej buddyzmem kulturze, sztuce, sposobie widzenia świata i człowieka coś, co im odpowiada i co jest dla nich ważne. Można więc być członkiem Towarzystwa jedynie sympatyzując z buddyzmem i deklarując gotowość wspierania działań z nim zgodnych.

 

„Właściwa w rozumieniu buddyzmu praca może i powinna być wykonywana tam, gdzie narodziliśmy się jako istoty ludzkie i gdzie żyjemy. Śląsk jest dla nas tym miejscem, ale nie znaczy to, że ograniczamy nasze działania do Śląska ani, że trzeba tu mieszkać, aby być członkiem Towarzystwa.

 

Odczuwać indywidualnie, działać lokalnie, myśleć globalnie – to zaadaptowane od ekologów hasło rozumiemy następująco: z indywidualnej wrażliwości wyrasta nasze działanie, które zmienia świat. Chcielibyśmy, aby otaczające nas społeczeństwo mogło korzystać z owoców praktyki, wrażliwości i postawy członków Towarzystwa w zakresie i sposobie, na przyjęcie którego jest gotowe.

 

Buddyzm ma wiele do zaoferowania współczesnemu światu i tym samym społeczności Śląska, więc ważne jest dla nas wzmacnianie wszystkich związków i grup buddyjskich, których członkowie swoją praktyką urzeczywistniają Dharmę.

 

Zakres naszych działań zależy jedynie od siły naszej wyobraźni, czystości intencji i determinacji w realizacji tego, co zrealizowane być może dla dobra wszystkich czujących istot. Podjęte są tylko te działania, które podejmuje osobiście, i za które bierze odpowiedzialność konkretny członek Towarzystwa″.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook