Towarzystwo Folklorystyczne Gołowianie

  • Towarzystwo Folklorystyczne Gołowianie
  • 41-303 Dąbrowa Górnicza
  • ul. Tierieszkowej 2/41
  • tel.: 32-264-22-33
  • m.kurtyka@wp.pl

Celem stowarzyszenie jest: podnoszenie poziomu prezentacji folkloru widowiskowego, sprawowanie opieki nad różnorodnymi formami działalności grup i zespołów folklorystycznych, rozwijanie uzdolnień twórczych i pogłębianie miłośnictwa sztuki ludowej, upowszechnianie polskiej kultury ludowej wśród dzieci i młodzieży.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook