Towarzystwo Przyjaciół Łazisk

image
  • Towarzystwo Przyjaciół Łazisk
  • 43-170 Łaziska Górne
  • ul. Świerczewskiego 1
  • tel.: 32-224-14-12

Promocja miasta i jego mieszkańców, gromadzenie materiałów dotyczących historii Ziemi Łaziskiej, współpraca z władzami samorządowymi i współudział w organizowaniu imprez kulturalnych, wydawanie kartek i albumów z obiektami architektonicznymi na terenie miasta, współorganizacja imprez: Rewia Orkiestr Dętych, Krajowy Jarmark Kapel Podwórkowych, Krajowy Konkurs na Film Amatorski Kina Familijnego, wydawanie albumu fotograficznego.

powiązane artykuły:


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook