Towarzystwo Przyjaciół Siemianowic Śląskich

Towarzystwo Przyjaciół Siemianowic Śląskich realizuje swoje zadania statutowe poprzez:

  • popularyzację, organizowanie oraz prowadzenie działalności przyczyniającej się do wszechstronnego rozwoju Siemianowic Śląskich
  • rozwijanie zainteresowań społeczeństwa historią Siemianowic, ochroną pomników, pamiątek i zabytków, utrwalenie pamięci i oddawanie należnego honoru bohaterom tej ziemi, którzy walczyli o wyzwolenie narodowe i społeczne
  • inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska oraz upiększania miasta
  • prowadzenie działalności wydawniczej związanej z realizacją zadań statutowych
  • współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, instytucjami, zakładami pracy, organizacjami, stowarzyszeniami w zakresie realizacji zadań statutowych, opiekę nad pamiątkami historycznymi, kulturalnymi i zabytkami Siemianowic, organizowanie działalności kulturalno - oświatowej nawiązujące do tradycji i historii miasta, popieranie badań naukowych związanych z przeszłością i teraźniejszością Siemianowic, objęcie patronatem placówek kulturalno-oświatowych oraz zespołów, których działalność związana jest z celami statutowymi Towarzystwa, popularyzacja w społeczeństwie planów społeczno-gospodarczych dotyczących wszechstronnego rozwoju miasta i in.
  • cykliczne wydawanie „Gazety Siemianowickiej”.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook