TYSKIE DNI LITERATURY


Siódma edycja imprezy organizowanej co dwa lata od 1993 roku. W
placówkach bibliotecznych miasta goszczą znani prozaicy, poeci, ale
również podróżnicy, artyści plastycy i znane osoby z regionu. Wśród
imprez towarzyszących są wystawy, pokazy filmowe, kiermasze książek.
komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz