WIERSZOWANIE


Uczestnicy mogą nie tylko recytować, ale także wywodzić ze słowa,
śpiewać poezję. Chodzi jednak przede wszystkim o zabawę wokół słowa i
zabawę ze słowem, z któ­rego w różnorodny sposób można wydobyć
znaczenie i dźwięk. Każde spotkanie poświę­cone jest innej tematyce: w
lutym odbywa się pn. "Wokół literatury żydowskiej", w kwietniu
pn. "Wokół literatury czeskiej". Impreza adresowana do gimnazjalistów,
licealistów i studentów.
komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz