XIII MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD TEATRZYKÓW PRZEDSZKOLNYCH


Przegląd organizowany dla grup przedszkolnych z terenu gminy
Krzyżanowice oraz z przygranicznych gmin czeskich.
komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz