"DIALOG REGIONÓW" - MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA LITERACKA

Kontynuacja "Dialogu w środku Europy". Konfrontacja kondycji
literatury na Śląsku z dokonaniami innych regionów. Materiały
publikowane są w formie książkowej.


Facebook

miejsca kultury