"EDUKACJA REGIONALNA NA ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ" - VI POWIATOWA KONFERENCJA POPULARNONAUKOWA

Celem konferencji jest inspirowanie nauczycieli do podejmowania w
pracy dydaktyczno-wychowawczej problematyki regionalnej oraz promocja
ich osiągnięć z tego zakresu. Prezentacja m.in. najnowszych opracowań
i materiałów pomocnych w realizacji zadań edukacyjnych.


Facebook

miejsca kultury