Warsztaty fotograficzno-przyrodnicze „Przyrodnik – odkrywca na miarę XXI wieku”

image
Uczestnicy będą mieli okazję nabycia praktycznych umiejętności posługiwania się współczesną techniką w procesie świadomego eksplorowania przyrody, tj.  posługiwania się zdjęciami satelitarnymi, systemem GPS i panoramami sferycznymi 360°.

Do udziału w warsztatach zapraszamy dzieci i młodzież szkolną (klasy IV–VI szkoły podstawowej, gimnazja i szkoły średnie) oraz osoby dorosłe. Planuje się utworzenie 3 grup ok. 10-osobowych.

 

terminy zajęć wiosennych

 

grupa I (szkolna)

20 kwietnia, godz. 9.00–12.00 – warsztaty stacjonarne w domu kultury

12 maja, godz. 9.00–12.00 – wiosenne warsztaty wyjazdowe – poznawanie i fotografowanie przyrody

6 października, godz. 9.00–12.00 – jesienne warsztaty wyjazdowe – poznawanie i fotografowanie przyrody

20 października, godz. 9.00–12.00 – warsztaty stacjonarne w domu kultury

 

grupa II (szkolna)

21 kwietnia, godz. 9.00–12.00 - warsztaty stacjonarne w domu kultury

13 maja, godz. 9.00–12.00 - wiosenne warsztaty wyjazdowe – poznawanie i fotografowanie przyrody

7 października, godz. 9.00–12.00 - jesienne warsztaty wyjazdowe - poznawanie i fotografowanie przyrody

21 października, godz. 9.00–12.00 – warsztaty stacjonarne w domu kultury

 

grupa III (otwarta, dla osób dorosłych)

9 maja, godz. 11.30–14.30 - warsztaty stacjonarne w Domu Kultury

23 maja, godz. 9.00–12.00 - wiosenne warsztaty wyjazdowe - poznawanie i fotografowanie przyrody

10 października, godz. 9.00–12.00 - jesienne warsztaty wyjazdowe - poznawanie i fotografowanie przyrody

24 października, godz. 9.00–12.00 – warsztaty stacjonarne w domu kultury

6 listopada, godz. 17.00 – spotkanie podsumowujące projekt dla wszystkich trzech grup w domu kultury

 

uwaga!

obowiązują zapisy na pełny kurs, 4 zajęcia, w tym 2 warsztaty terenowe

 

zgłoszenia: tel.: 32-434-24-36 (poniedziałek–piątek, godz. 8.00–20.00) lub mok@mok.zory.pl, recepcja@mok.zory.pl 

dodatkowe informacje: MOK, Dział Projektów, tel. 32-434-24-36, wew. 19

prowadzący: Marcin Karetta – zawodowy fotograf, edukator, wydawca specjalizujący się w tematyce przyrodniczej, dwukrotny „Fotograf Roku” Związku Polskich Fotografów Przyrody

 

 

 Facebook

miejsca kultury