"JESIEŃ TEATRALNA" - WARSZTATY MUZYCZNO-TEATRALNE

Warsztaty dla młodzieży szkolnej, studentów i dyplomantów wydziałów
wokalnych i wokalno-aktorskich uczelni muzycznych i teatralnych
zakończone koncertem dedykowanym mieszkańcom Zawiercia.


Facebook

miejsca kultury