KURS INTERPRETACJI MUZYKI FRANCUSKIEJ

Wykładowcą jest dr Jean-Luc Perrot z Francji. Kurs organizowany przede
wszystkim dla studentów AM.


Facebook

miejsca kultury