KURS MISTRZOWSKI DLA HARFISTÓW I WIOLONCZELISTÓW

Kurs prowadzą Helga i Klaus Storck. Zajęcia rozpocznie koncert w
wykonaniu wykładowców a zakończy występ uczestników.


Facebook

miejsca kultury