MALARSKIE WARSZTATY PLENEROWE - PRZYWIDZ 2009

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie organizuje Malarskie Warsztaty Plenerowe. W tym roku odbędą się one w miejscowości Przywidz na Pojezierzu Kaszubskim w dniach 6-15 sierpnia.

Malarskie warsztaty plenerowe przeznaczone są dla instruktorów i plastyków nieprofesjonalnych. Celem warsztatów jest: doskonalenie warsztatu twórczego, integracja środowiska, wymiana doświadczeń, malarskie interpretacje krajobrazu. Podsumowaniem jest wystawa prac powstałych podczas zajęć warsztatowych.


Facebook

miejsca kultury