MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY PLASTYCZNE "PEJZAŻE POGRANICZA POLSKO-CZESKIEGO"

Warsztaty dla uczniów uzdolnionych plastycznie z gmin partnerskich:
Hat´, Silherovice, Pist´ i Krzyżanowice realizowane w ramach Wspólnego
Funduszu Małych Projektów Polska - Czechy 2002-2003
(projekt "Muzyczne pejzaże pogranicza polsko-czeskiego").


Facebook

miejsca kultury