RUDZKIE PLENEROWE WARSZTATY PLASTYCZNE

Impreza całodniowa dla uzdolnionych plastycznie dzieci i młodzieży, mająca walory edukacyjne i integracyjne. Co roku zmieniany jest temat oraz wprowadzane są nowe techniki plastyczne.


Facebook

miejsca kultury