Operatorkultury.pl. Konkurs dla nauczycieli, animatorów i edukatorów

Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach zaprasza nauczycieli, animatorów i edukatorów kulturowych do konkursu na inicjatywy edukacji kulturowej na rzecz dzieci i młodzieży w województwie śląskim.
image

Nauczycielu! Animatorze! Weź udział w konkursie, darmowych warsztatach i spotkaniach inspiracyjnych, zaprojektuj działanie i zdobądź 7 tysięcy złotych na jego realizację (nie jest wymaga wkładu własnego)!
Szukamy osób, które połączą edukację szkolną i pozaszkolną z edukacją kulturową prowadzoną na rzecz dzieci i młodzieży, promując cenione społecznie umiejętności i postawy: współpracę i kompetencje komunikacyjne. A więc wartości podstawowe dla założeń organizacji oświatowych i kulturowych.
Swoim doświadczeniem podzielą się metodycy i praktycy wartościowych działań edukacji kulturowej łączących sektor oświaty i kultury. Konkurs to doskonały sposób, by wspólnie z ROK Katowice edukować kulturowo swoją społeczność lokalną!
Uczestnikom konkursu gwarantujemy indywidualne wsparcie merytoryczne. Ważna jest dla nas wasza otwartość i zaangażowanie!

 

ROK w Katowicach

 

 

Spotkania informacyjno-promocyjne odbędą się w następujących terminach i miejscowościach:

  • 1 kwietnia 2016, godz. 14.00–15.30

Wodzisławskie Centrum Kultury

 

  • 14 kwietnia 2016, godz. 14.00–15.30

Muzeum Miejskie w Tychach

  • 22 kwietnia 2016, godz. 14.00–15.30

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Mykanowie

  • 26 kwietnia 2016, godz. 14.00–15.30

Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej

 

Program spotkań:
godz. 14.00 – prezentacja idei konkursu
godz. 14.30 zasady i warunki uczestnictwa w konkursie
godz. 15.00 rozmowy kuluarowe przy słodkim poczęstunku i kawie
godz. 15.30 zakończenie.

 

Zadanie realizowane jest w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura”, którego wojewódzkim operatorem na lata 2016–2018 jest Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach.

 

 

 

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz