Raport z projektu badawczego „Ogólnopolska diagnoza procesu podnoszenia kompetencji kadr kultury...”

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym raportem z projektu badawczego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach przy współfinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Obserwatorium kultury”.
image

Celem projektu „Ogólnopolska diagnoza procesu podnoszenia kompetencji kadr kultury w domach, ośrodkach i centrach kultury”, którego efektem jest raport, było:

  • poznanie ścieżek podnoszenia kwalifikacji i kompetencji realizatorów edukacji kulturalnej,
  • poznanie opinii realizatorów edukacji kulturalnej o przebytych formach doskonalenia zawodowego oraz ich użyteczności,
  • określenie jakiego rodzaju wysiłki o charakterze formalnym i poza formalnym przyczyniają się do realnego podnoszenia kwalifikacji, a jakie się rozmijają z potrzebami samych edukatorów

 

Dzięki podjętym wysiłkom raport:

  • rekomenduje treści w zakresie doskonalenia kwalifikacji i kompetencji adresując je do: organizatorów domów, ośrodków i centrów kultury, do realizatorów procesu doskonalenia kompetencji, oraz do samych realizatorów edukacji kulturalnej
  • wskazuje optymalne formy, metody i sposoby doskonalenia kwalifikacji i kompetencji przez badanych w kontekście ich aspiracji i oczekiwań,
  • sygnalizuje potrzebę systemowego rozwiązaniem na rzecz doskonalenia kwalifikacji i kompetencji kadr realizujących edukację kulturalną.

 

Raport dedykowany jest przede wszystkim do realizatorów polityki kulturalnej wszystkich szczebli, ale również podmiotom dystrybuującym usługi podnoszenia kwalifikacji i kompetencji, a także samym kadrom kultury i wszystkim zainteresowanym.

 

Aby zapoznać się z raportem w przystępnej formule zapraszamy tutaj.

 

Pełna wersja Raportu dostępna w załączniku.

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz