VI OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY WOKALNO-TANECZNE

Warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz instruktorów i nauczycieli
zajmujących się kształceniem śpiewu. Zakres: emisja głosu, dykcja,
interpretacja, frazowanie, praca z mikrofonem. Finał - koncert w
wykonaniu uczestników.


Facebook

miejsca kultury