VI ZIMOWE WARSZTATY WOKALNE

Warsztaty prowadzone przez Elżbietę Zapendowską i Andrzeja Głowackiego
adresowane są do wokalnie uzdolnionej młodzieży i mają na celu
doskonalenie umiejętności wokalnych. Kończą się koncertem.


Facebook

miejsca kultury