WARSZTATY ARTYSTYCZNE

Warsztaty dla uczestników Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki
Aktorskiej OFPA - Rybnik 2005. Zasięg regionalny.


Facebook

miejsca kultury