WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI

Warsztaty dla nauczycieli przygotowujących uczestników do VI Konkursu
Gawędziarskiego w Gwarze Śląskiej "Jo wom godom" oraz do VI Konkursu
Piosenki Śląskiej "Karlik". Zasięg regionalny. Również dla
nauczycieli zainteresowanych gwarą, muzyką i pieśnią Śląska.


Facebook

miejsca kultury