WARSZTATY PLASTYCZNE "MAGIA SZTUKI"

Warsztaty dla dzieci i młodzieży z pracowni plastycznych działających
w placówkach wychowania pozaszkolnego. Zasięg wojewódzki.


Facebook

miejsca kultury