Warsztaty teatru tańca Dance Theatre 2014

image
Warsztaty przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Podzielone na dwie grupy wiekowe. Tematykę programową stanowią treści związane z materią taneczną i choreograficzną, wzbogacone o narzędzia teatralne. Głównym środkiem wyrazu jest ruch ciała ludzkiego (ale nie jedynym).

Podczas tańca przekraczamy własne ograniczenia, schematy, standardy, poszukując nowych ścieżek ruchowych. Od zarania dziejów człowiek znał taniec jako zjawisko ruchowe, sprawiające mu szczególną przyjemność. Taki też cel mają warsztaty teatru tańca, ukierunkowane na czerpanie radości, przyjemności z form tanecznych i wyzwolenia w ruchu.

Uczestnicząc w procesie tanecznym wyrabiamy koordynację ruchową, płynność ruchu, poczucie rytmu i swobodę. Ma to znaczny wpływ na rozwój osobowości i poszerzanie świadomości psychomotorycznej. Poprzez ruch nawiązujemy kontakt z samym sobą i światem zewnętrznym, dzięki czemu poprawiają się nasze relacje interpersonalne. Ruch pobudza kreatywność, integruje człowieka wewnętrznie, uaktywnia proces twórczy uczestników. Uczestnictwo w warsztatach to nie tylko dobra zabawa, podczas zajęć dochodzi do rozładowania napięcia emocjonalnego i poprawy samopoczucia. To miejsce, w którym osoba może rozwijać swoje zainteresowania i pasje taneczne, a także wyrażać emocje, potrzeby i tęsknoty w twórczym procesie ruchowym.

Warsztaty zakończone są pokazem tanecznym.

Zajęcia poprowadzi tancerka, choreograf i aktorka Magdalena Ławniczek – absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca, kierunek taniec, specjalność choreografia i teoria tańca.

 

Głównym celem warsztatów choreograficzno-tanecznych jest:

  • rozwijanie świadomości psychomotorycznej człowieka,
  • rozwijanie wyobraźni, wyrabianie koordynacji ruchowej,
  • płynność ruchu, poczucie rytmu i swobody,
  • wyrabianie umiejętności sprawnego wykorzystania możliwości ruchowych całego ciała,
  • świadoma kontrola nad pracą mięśni i stawów w trakcie ruchu,
  • kształtowanie postaw twórczych,
  • rozwijanie zdolności i zainteresowań tanecznych, muzycznych,
  • różnorodność form i technik tanecznych,
  • znaczenie muzyki, tańca i współczesnej sztuki teatralnej w kształtowaniu otoczenia człowieka.

 

spotkania organizacyjne: 4 i 11 stycznia 2014 r., godz.15.00
czas trwania: 1 godzina (każda grupa wiekowa)
termin: soboty, godz.15.00
miejsce: sala 19
kontakt: tel. 507-226-384

 

Niniejsza oferta jest wytworem twórczej pracy człowieka, w myśl ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych treści zamieszczone w ofercie są chronione. Wszelkie przekazywanie, powielanie, lub przedstawianie całości lub części treści zawartych w ofercie bez zgody twórcy jest zabronione.Facebook

miejsca kultury