XIV OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM HISTORYKÓW POWSTAŃ ŚLĄSKICH I PLEBISCYTU „W 85. ROCZNICĘ”

Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu i Muzeum Górnośląskie w Bytomiu zapraszają na XIV Ogólnopolskie Seminarium Historyków Powstań Śląskich i Plebiscytu „W 85. Rocznicę”, które odbędzie się w piątek, 21 kwietnia 2006 w sali konferencyjnej Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, przy ul. Wojciecha Korfantego 34.

Przypadająca w tym roku 85. rocznica wybuchu III powstania stanowi ważny powód do refleksji. W skomplikowanym i dramatycznym procesie kształtowania się granic II Rzeczypospolitej końcowym akordem były właśnie plebiscyt i powstania śląskie, które doprowadziły do podziału Górnego Śląska w 1922 r. Z pozoru odległe wydarzenia mają nadal olbrzymi wpływ na nasze tu i teraz, i z też tego powodu są nadal omawiane i dyskutowane w środowisku historyków. Na zwołanym w tym celu XIV
Ogólnopolskim Seminarium Historyków Powstań Śląskich i Plebiscytu zagości 20 historyków, w tym 10 profesorów, m.in. z Uniwersytetu w Opolu, Uniwersytetu Śląskiego, a nawet Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Naukowcy poruszą problemy związane z plebiscytem i powstaniami śląskimi w różnych kontekstach. Skoncentrują się na okresie walki o przynależność polityczną Górnego Śląska po pierwszej wojnie światowej, omówią problem dotyczący roli tego regionu i jego miejsca w odrodzonym
państwie polskim. Szerokie spektrum obejmie m.in. nową ocenę sporu Korfanty - Grażyński ( wystąpienie prof. zw. dr. hab. Jana Przewłockiego - Uniwersytet Śląski), ocenę I powstania w oczach Niemców (wystąpienie prof. dr. hab. Ryszarda Kaczmarka), a także pokaże powstania śląskie z perspektywy trzech pokoleń (wystąpienie prof.zw.dr.hab. Michała Lisa - Uniwersytet Opolski, Państwowy Instytut Naukowy-Instytut Śląski w Opolu).


Facebook

miejsca kultury