ZAGŁĘBIE DĄBROWSKIE W LATACH WOJNY I OKUPACJI

Muzeum w Sosnowcu pragnie zaprosić 3 września 2009 r. na konferencję naukową „Zagłębie Dąbrowskie w latach wojny i okupacji (1939-1945). W 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej”.

Program:

- 10.00 - powitanie gości przez Prezydenta Miasta Sosnowca Kazimierza Górskiego.

Część I - promocja albumu:

- 10.10 - promocja albumu „Sosnowiec. Fotoarchiwum 1940-1943” pod red. Dariusza Kmiotka i Jana Kmiotka; w spotkaniu wezmą udział przedstawiciele, wydawcy oraz mgr inż. arch. Paweł Dusza - Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

Część II - referaty:

- 10.30 - „Syndrom września 1939 w postawach społeczeństwa polskiego”, prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie;

- 10.50 - „Polityka narodowo-socjalistycznych Niemiec wobec Zagłębia Dąbrowskiego w czasie wojny”, prof. dr hab. Stanisław Meducki, Uniwersytet Świętokrzyski w Kielcach;

- 11.10 - „Ruch oporu w Zagłębiu Dąbrowskim w czasie II wojny światowej”, dr Mieczysław Starczewski, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie;

- 11.30 - „Losy duchowieństwa zagłębiowskiego w okresie okupacji hitlerowskiej” ks. dr Mariusz Trąba, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie;

- 11.50 - „Między okupacją a wyzwoleniem - Zagłębie Dąbrowskie w 1945 roku”, prof. UŚ dr hab. Zygmunt Woźniczka, Uniwersytet Śląski w Katowicach;

- 12.10-12.40 - przerwa.

Część III - komunikaty:

- 12.40 - „Zaczęło się we wrześniu 1939 roku. Wacław Stacherski i Konstanty Kempa, śląsko-zagłębiowscy kolumbowie”, mgr Lucyna Smykowska-Karaś;

- 12.50 - „Egzekucje publiczne w Sosnowcu podczas okupacji hitlerowskiej”, mgr Michał Węcel;

- 13.00 - „Stalag VIII B w Sosnowcu”, mgr Monika Banach-Kokoszka;

- 13.10 - „Represje wobec mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego po 1945 roku w świetle ówczesnego prawa”, mgr Paweł Woźniczka.

Część IV - zakończenie:

- 13.20 - dyskusja i podsumowanie obrad

(kd)


Facebook

miejsca kultury