Chór Akord

image

Akord powstał w Żywcu we wrześniu 1991 roku z inicjatywy Tadeusza Trębacza przy Żywieckim Ośrodku Kultury (od 2004 roku Miejskim Centrum Kultury w Żywcu).

W jego repertuarze znajdują się m.in. utwory: „Marsz niewolników” z opery „Nabucco” G. Verdiego, „Ave Maria” Schuberta, „Oda do radości” z II symfonii L. van Beethovena, „Lacrimosa” i „Ave Yerum” W.A. Mozarta, a także liczne pieśni patriotyczne, operetkowe, operowe, ludowe, religijne oraz kolędy i pastorałki.

Chór koncertował ponad 270 razy, między innymi na terenie Żywca, powiatu, województwa, a także za granicą - w Słowacji, Ukrainie i Francji. Występuje na wielu uroczystościach świeckich i kościelnych. Dysponuje licznymi opracowaniami kolęd, które wykonuje w okresie Bożego Narodzenia.

Od 2001 roku chór pracuje pod kierownictwem Barbary Mikuszewskiej. Akompaniatorką jest Krystyna Micherdzińska-Wandzel.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook