Chór Jutrzenka

Chór mieszany Jutrzenka działa od 1911 roku. Liczy około 50 członków. Od wielu lat bierze udział w konkursach, festiwalach i koncertach, prezentując wysoki poziom artystyczny, o czym świadczą liczne nagrody, wyróżnienia i dowody uznania.

Sukcesem Jutrzenki były wydarzenia: występ podczas koncertu uświetniającego jubileusz kompozytorski Wojciecha Kilara, II nagroda w konkursie śpiewaczym Okręgu Tarnogórskiego, udział w 6. Turnieju o Kaganek Tarnogórskich Gwarków i tournée we Francji.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook