Chór Lutnia w Koszęcinie

W 1919 roku grupa miejscowych działaczy założyła w Koszęcinie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe im. św. Jacka, a w nim sekcję śpiewu, która po trzech latach otrzymała nazwę Towarzystwo Śpiewu Lutnia. Jego założycielami byli m.in. Stefania i Kazimierz Burzyńscy, Paweł Krus i Jan Odoj.

12 stycznia 1931 roku Towarzystwo zastało przyjęte do tarnogórskiego okręgu Związku Śląskich Kół Śpiewaczych. Liczyło wówczas 55 członków. Wykazywało dużą aktywność i znaczącą rolę w życiu kulturalnym Koszęcina.

Po przerwie spowodowanej wybuchem II wojny światowej wznowiło swoją działalność. 4 lipca 1948 roku obchodziło 25-lecie swego istnienia. W latach 50. nastąpiła cisza ze względu na złowrogie poczynania niektórych organizacji politycznych, którym nie podobała się współpraca chóru z Kościołem.

Byli członkowie Lutni spotkali się dopiero w kwietniu 1983 roku, by po 30 latach milczenia reaktywować jej działalność. Chór znowu uczestniczył w różnych uroczystościach religijnych i lokalnych. W 1988 roku przechodzi pod kuratelę miejscowego domu kultury. W 1989 roku przystępuje do Związku Stowarzyszenia Chórów i Orkiestr w Lublińcu, a w 2000 roku staje się członkiem okręgu tarnogórskiego.

Próby odbywają się regularnie dwa razy w tygodniu z przerwą wakacyjną. Chór dużo koncertuje, szczególnie na terenie Tarnowskich Gór i Częstochowy.

Udział w ważniejszych imprezach, nagrody:
● Festiwal Pieśni Patriotycznych, Myszków (1997) - II miejsce
● Wojewódzki Festiwal Pieśni Chóralnych, Częstochowa (1997) - II miejsce
● Festiwal Pieśni Patriotycznych, Myszków (1999) - I miejsce
● Konkurs Pieśni Eichendorfa, Racibórz (2001) - II miejsce
● Dyplom uznania okręgu tarnogórskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr (2001)
● 10. Ogólnopolski Przegląd Artystyczny Ruchu Seniorów Ars, Bydgoszcz (2002) - III miejsce
● Okręgowy Festiwal Polskiej Pieśni Chóralnej, Radzionków (2002) - III miejsce
● 6. Festiwal Pieśni Maryjnych Magnifikat, Piekary Śląskie (2003) - IV miejsce
● Festiwal Pieśni Chóralnej, Radzionków (2003) - III miejsce
● Tyskie Wieczory Kolędowe (2004) - III miejsce
● 6. Okręgowy Festiwal Polskiej Pieśni Chóralnej, Tarnowskie Góry (2007) - wyróżnienie
● 4. Regionalny Przegląd Pieśni Pasyjnej, Ligota Górna (2008) - II miejsce
● 5. Regionalny Przegląd Pieśni Pasyjnej, Ligota Górna (2009) - wyróżnienie


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook