Chór Męski Harfa

image

Chór Męski Harfa powstał w 1972 roku w Komorowicach Krakowskich, dzielnicy Bielska-Białej przy ówczesnym Domu Ludowym im. Ignacego Jana Paderewskiego. Aktualnie jego siedzibą jest Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej - Dom Kultury w Komorowicach. Pierwszym dyrygentem zespołu był Zenon Szymański. Od 1988 do 2004 roku kierownikiem artystycznym i dyrygentem Harfy była Urszula Pępkowska, a akompaniatorem jest Ewa Bąk. Od 2004 roku kierownictwo i dyrygenturę przejął Andrzej Mozgała.

Trzon zespołu tworzą mieszkańcy dzielnicy Komorowice. W repertuarze posiadają bogaty zestaw pieśni świeckich jak i religijnych. Zespół współpracuje z chórem w Suchej Górnej na Zaolziu oraz z zespołami w Wolfsburgu w Niemczech. Harfa chętnie bierze udział w imprezach organizowanych przez bielski oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, takich jak Gaude Cantem i Spotkanie z Kolędą.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook