Chór Mieszany Echo z Zebrzydowic

image

Chór Mieszany Echo to zespół amatorski skupiający w swoich szeregach ludzi w różnym wieku i różnej profesji, których łączy wspólna pasja - umiłowanie śpiewu chóralnego. Został założony w Zebrzydowicach w roku 1937 i działał do wybuchu II wojny światowej. Po wojnie odrodził się początkowo jako chór przykościelny. W latach 1957-1967 prowadził działalność przy Świetlicy Gromadzkiej w Zebrzydowicach. W roku 1967 przeszedł pod patronat Związku Zawodowego Kolejarzy, a jego siedzibą do 1995 roku był Klub Kultury Kolejarza w Zebrzydowicach. Od marca 1995 roku do chwili obecnej kontynuuje swoją działalność jako Chór Mieszany Echo przy Gminnym Ośrodku Kultury w Zebrzydowicach.

Śpiewa muzykę dawną i współczesną, religijną i świecką kompozytorów polskich i obcych oraz muzykę ludową w opracowaniu artystycznym. Chór uczestniczy w życiu kulturalnym gminy, uświetniając swoim śpiewem uroczystości kościelne, państwowe i okolicznościowe. Koncertuje w kraju i za granicą. Echo jest członkiem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, Oddział w Bielsku-Białej.

W 2002 roku za całokształt swojej pracy artystycznej, z okazji jubileuszu 65-lecia został odznaczony Złotą Odznaką Honorową z Laurem nadaną przez Zarząd Główny Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Warszawie. Z tej samej okazji otrzymał sztandar nadany przez Radę Gminy w Zebrzydowicach.

W dorobku fonograficznym posiada 4 płyty kompaktowe. Ostatnia, pod tytułem „Na strunach pieśni śpiewam Ci Panie” została nagrana w 2005 roku z okazji 700-lecia gminy Zebrzydowice.

W ostatnich latach chór koncertował w bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, w kościele Mariackim w Krakowie, archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie, w bazylice jasnogórskiej w Częstochowie i Matki Boskiej w Licheniu.

Dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru Mieszanego Echo od 30 lat jest Jadwiga Sikora, zaś prezesem chóru od 2005 roku Tadeusz Fujcik.

Udział w ważniejszych imprezach, nagrody:
● 1. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Chóralny (2005) - udział
● 10. Ogólnopolski Festiwal Polskiej Pieśni Chóralnej, Katowice (2006) - I miejsce i Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za najlepsze wykonanie pieśni powstańczej
● 1. Festiwal Eucharystyczny O Salutaris Hostia, Katowice (2006) - Grand Prix i Puchar Arcybiskupa, Metropolity Katowickiego dr-a Damiana Zimonia
● 16. Tyskie Wieczory Kolędowe (2007) - Grand Prix

powiązane miejsca kultury:


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook