Chór Mieszany Jadwiga

image
  • Chór Mieszany Jadwiga
  • 44-313 Wodzisław Śląski
  • ul. Chrobrego 32

Chór Jadwiga wywodzi się z chóru Wanda, który istniał od 1912 roku przy Towarzystwie św. Barbary. Jego działalność przerwał wybuch I wojny światowej. 6 stycznia 1919 roku członkowie Wandy reaktywowali grupę śpiewaczą, oddając ją pod opiekę patronki ziemi śląskiej - św. Jadwigi. W 1939 roku ze składek członkowskich ufundowany został sztandar. Działalność chóru przerwał wybuch kolejnej wojny światowej. Augustyn Brachmański przechował sztandar, a Paweł Kowol dokumentację, dzięki czemu można dokładnie odtworzyć początki grupy śpiewaczej.

Już w maju 1945 roku chór wznowił działalność. Uczestniczył w dorocznych zjazdach śpiewaczych, organizował koncerty, wycieczki, przygotowywał spektakle teatralne. W latach 70. pojawiły się problemy z brakiem pomieszczeń do prowadzenia ćwiczeń. Dopiero w 1980 roku, dzięki życzliwości ks. proboszcza Antoniego Stycha, zespół otrzymał salę, w której mogły odbywać się próby.

W chórze śpiewa 40 osób (średnia wieku waha się w granicach 55 lat). Występują na koncertach kolędowych i różnego rodzaju przeglądach w mieście i regionie. Zespołem dyrygują Donata Miłowska i Ryszard Ucher.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook