Chór Mieszany Ogniwo

image

Chór Mieszany Ogniwo powstał 17 listopada 1913 roku. W ciągu 94 lat swojej działalności zapisał się w kulturze Górnego Śląska jako zespół wykonujący największe dzieła polskiej i światowej klasyki muzycznej. Od chwili założenia aż do wybuchu II wojny światowej pielęgnował polską pieśń patriotyczną. Artystyczną drogę Chóru Ogniwo wytyczali od początku najwybitniejsi dyrygenci, często zawodowo związani z Państwową Filharmonią Śląską, Wielką Orkiestrą Polskiego Radia i Telewizji czy Akademią Muzyczną. Osiągnięcia zespołu są rezultatem ofiarnej pracy wszystkich członków zespołu i dowodem wysokich kwalifikacji dyrygentów Chóru, a także współpracy z orkiestrą symfoniczną Państwowej Filharmonii Śląskiej. Repertuar zespołu obejmuje nie tylko pieśni patriotyczne i sakralne, stanowiące normalny program chórów amatorskich, ale także wielkie dzieła chóralne, oratoria, kantaty, msze, przekroje oper i operetek należące do najwybitniejszych pozycji polskiej i światowej literatury muzycznej.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook