Chór Moniuszko

image

Idea powstania chóru zrodziła się w 1955 roku. Początkowo działał on przy kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Czechowicach-Dziedzicach, w latach 1958-1966 przy Zawodowym Związku Kolejarzy, a w latach 1966-1974 przy Powszechnej Spółdzielni Spożywców Społem. Od roku 1975 patronuje mu Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach. Założycielem i pierwszym dyrygentem był prof. Józef Świder, kompozytor, wykładowa Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach.

Od 1957 roku kolejnymi dyrygentami byli: Krystyna Świder, Jan Ludwik, Irena Trojak, Teresa Kłaptocz, Romana Knapik, Anna Matuszewska, Maria Czyż, Henryk Pisarek, Tadeusz Serafin, Bogdan Gola, Piotr Jakóbiec, Anna Szostak-Myrczek, Joanna Jaguś, Wojciech Brykalski, Halina Piłocik. Od 1994 roku dyrygentem jest Dariusz Nurzyński. Funkcje prezesa pełnili kolejno: Stanisław Matuszek, Józef Światłoch, Tadeusz Puchała, Józef Sieczka, Zdzisław Pająk oraz Stanisław Wizner.

W okresie 50-lecia swojej działalności Moniuszko utrzymywał kontakty z różnymi chórami z zagranicy. Wśród nich należy wymienić: Gute Freunde ze Schmacktenhagen, Halkę i Siłę z Zaolzia, Frundschaft z Hiddenhausen oraz grupę folklorystyczną z St. Leonhard-Forst z Austrii.

Zespół wykonywał muzykę różnych epok, o różnej fakturze i rozmaitym charakterze. Wystąpił ponad 1000 razy (średnio 20 razy w roku), upowszechniania kulturę muzyczną w kraju, a także poza jego granicami. Śpiewał m.in. w Niemczech, Czechosłowacji, Francji, Austrii, we Włoszech, natomiast w kraju uczestniczył w konkursach i festiwalach muzycznych, przeglądach i wieczorach kolędowych oraz w imprezach organizowanych przez miasto Czechowice-Dziedzice.

Dużym wyzwaniem było podjęcie decyzji o włączeniu do repertuaru „Mszy koronacyjnej” W.A. Mozarta. Utwór ten z towarzyszeniem orkiestry i solistów został wykonany w Czechowicach-Dziedzicach, Bielsku-Białej i dwukrotnie w Katowicach, wzbudzając wielkie uznanie słuchaczy.

Dokonania chóru zostały docenione w 2002 roku przez władze miasta nagrodą Promotio Urbis. Wszystkie osiągnięcia, dające publiczności okazję do wzniosłych przeżyć, są efektem dobrej współpracy dyrekcji MDK-u, dyrygentów oraz wszystkich chórzystów.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook