Chór Szkoły Podstawowej i Gimnazjum „Canzonetta” ze Strumienia

image

Chór szkolny „Canzonetta” jest jednym z najdłużej działających chórów w Polsce i najstarszym chórem dziecięcym na Śląsku. Założony został w 1932 roku przez ówczesnego kierownika szkoły Fryderyka Króla. Od 1938 roku dyrygentem był nauczyciel śpiewu Fryderyk Hawerland. W 1971 roku chór przejął Krzysztof Wójtowicz. Od 1998 roku zespół działał jako Chór Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Strumieniu pod kierownictwem Krzysztofa Wójtowicza i Tamary Nowok. Od roku 2003 funkcję dyrygentów pełnią Tamara Nowok i Agnieszka Gawron-Gaszczyk a stanowisko kierownika artystycznego objął dotychczasowy długoletni dyrygent Krzysztof Wójtowicz. Stałą akompaniatorką jest Maria Sladek a od 2010 roku funkcję tą pełni również były chórzysta Przemysław Wójtowicz. W roku 2004 chór przyjął nazwę „Canzonetta”.

Na repertuar chóru składają się utwory muzyki sakralnej i świeckiej różnych stylów i epok, od średniowiecza do współczesności a także utwory muzyki ludowej i rozrywkowej. Od ponad trzydziestu lat chór zaliczany jest do ścisłej czołówki krajowej chórów szkolnych. Jest laureatem wielu konkursów regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook